Febrer, un mes cíclic

Posted by Josep Duran on 04/03/2021 13:30:00

Des de les notícies dels bons resultats dels assajos clínics donades el mes de novembre, les empreses més cícliques estan tirant de carro de les borses mundials.

Especialment durant el mes de febrer, hem vist un comportament en els actius típic d'una fase primerenca del cicle econòmic: empinament de la corba, pujades de preu en matèries primeres i sectors cíclics superant a sectors defensius.

               
Read More

Topics: Renda Variable, Renda fixa

High-yield: alt risc, baixa rendabilitat

Posted by David Gassó on 03/03/2021 09:15:00

A l'inici de la pandèmia de Covid-19, els temors sobre un fort impacte en els impagaments d'emissions de bons corporatius van sacsejar fortament els preus i diferencials de la renda fixa. Especialment, de les emissions de grau especulatiu (high-yield) dels trams de menor qualificació. La rendibilitat dels bons va pujar sobtadament, compensant el risc d'impagament.

Read More

Topics: FED, Estats Units, Assessorament financer, Renda fixa

Energies Renovables: ¿valoracions justificades?

Posted by Josep Duran on 22/02/2021 07:30:00

La nova dècada ha començat amb un objectiu molt marcat: reduir les emissions de gasos contaminants.

Un dels factors més contaminants (amb el 40% del total d'emissions a escala global) és la generació d'electricitat, ja que actualment depèn majoritàriament de fonts no netes.

Això ens porta a la dada alarmant sobre les energies renovables: aquestes només suposen el 2% de l'oferta total d'electricitat a nivell mundial.

Quin és el creixement necessari per assolir un mix més net?

Segons dades de l'IEA, el consum d'energia mundial ha crescut a un ritme del 3% des de 1990 a 2018. Sabent això, inferim un creixement futur de la demanda del 2% per als pròxims anys, ja que el consum d'energia i l'oferta d'energia no solen créixer a l'uníson, però es mouen entre en 1 i el 3% si mirem les xifres històriques.

Doncs bé, si sumem aquest creixement "natural" de la demanda d'energia en el seu conjunt (2% anual) amb el creixement necessari de l'energia renovable per assolir un mix energètic sostenible, tenim el següent gràfic:

Read More

Topics: Growth, Sostenibilitat, Renda Variable, Energia

SPACs - Han arribat per quedar-se?

Posted by Augusto Quiñones on 18/02/2021 11:28:00

Les SPACs - Special Purpose Acquisition Companies, per les seves sigles en anglès -s'han convertit en un vehicle molt popular entre els inversors per accedir a companyies privades a través d'una OPV. L'objectiu d'aquestes entitats és el d'oferir un canal alternatiu a companyies privades per recaptar capital com a pas previ a sortir a borsa.

Read More

Topics: Renta Variable

La mida sí que importa

Posted by Josep Duran on 11/02/2021 10:01:30

A grans trets, les empreses de més capitalització, amb especial èmfasi sobre les FAANG, són les que millor han aguantat el cop dur de la covid-19.

Els seus avantatges competitius, en part a causa de la seva gran mida, han fet que aquest tipus d'empreses guanyin quota en els seus respectius mercats. La seva capacitat per sobreviure en un món digital i la llarga dependència que molts usuaris tenim d'elles és un factor crucial per entendre què els va passar durant 2020.

Això ha fet que veiem divergències entre les empreses de major capitalització i les de menor capitalització arran de la crisi, com veiem en el gràfic.

FAANG: Facebook, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, Netflix. Fuente: Thomson Reuters. Elaboración Propia.

Read More

Topics: Economía, Renta Variable, Flujos

Mercats financers

Amb criteri independent

Benvingut al nostre Blog de mercats financers. Aquí parlem de tot el que creiem que és important per a l'inversor, encara que no sigui còmode explicar-lo.

Parlem de:

  • Economia
  • Renda variable
  • Renda fixa

Subscrigui's ara per a no perdre's cap de les nostres publicacions

Subscriure's

Publicacions recents